Om oss

Weda fastigheter är ett Stockholmsbaserat företag som år 2004 förvärvade sin första fastighet och sedan dess har fortsatt att växa och utvecklas i och runt huvudstaden.

 

Idag har Weda Fastigheter AB vuxit till att ha ungefär 120 000 kvadratmeter i uthyrbar yta samt byggrätter om cirka 50 000 kvadratmeter. Vi har fungerat som fastighetsvärd inom lokaler sedan 2004 och 2014 startades vår verksamhet med hyreslägenheter. Sammanfattningsvis utvecklar och förvaltar vi butiker, kontor, lägenheter, industrier och lagerlokaler åt våra hyresgäster som är såväl privatpersoner som småföretagare till stora internationella storföretag.

 

Varmt välkomna till Weda Fastigheter!

Etik och moral

Weda fastigheter har en stor social medvetenhet. Lika värde och respekt för individ och mänskliga rättigheter är en självklarhet för företaget. I våra fastigheter arbetar vi aktivt med ”fairtrade”, det vill säga att motverka otillåten uthyrning, andrahandsuthyrning samt skenbyten. Vi har även initierat ett än närmare samarbete med det kommunala bostadsbolaget Telge Bostäder för att kunna fördela våra lägenheter gemensamt i deras välfungerande system.

Socialt ansvar

Vi är angelägna om att ta ett stort samhällsansvar – framför allt i våra miljonprogramområden, som vi förvandlat till bättre och mer hållbara miljöer. Tack vare vår lokala närvaro här bidrar vi till att både hyresgäster och besökare känner sig mer bekväma. Vi samarbetar även med bland annat Fryshuset och med stadsdelsförvaltningsorganisationerna. Vi har tät kontakt med Polisen, bidrar till de olika områdesdagarna och samverkar med de trygghetsvärdar som finns där. Vi är också mycket aktiva i kommunens samt olika organsationers arbete som syftar till att öka trygghet och integration. Vi bidrar med plats i våra fastigheter åt aktiviteter som anordnas av föreningar som är inriktade mot kvinnor och barn.

Trygghet och säkerhet

Vi tror på att mångfald och transparens skapar dynamik, och att denna dynamik är en god grund för utveckling. För att våra hyresgäster ska få en bättre insyn i vår verksamhet och känna sig sedda och delaktiga i sin egen boendesituation, håller Weda Fastigheter just nu på att skapa samverkansgrupper. Dessa grupper ska bestå av representanter från såväl hyresvärden som näringslivet och boendeområdena, vilka kommer att träffas regelbundet för att diskutera nya idéer för större trygghet, bättre miljö och skötsel.

Långsiktighet och hållbarhet

är två viktiga parametrar för oss och dessa ska genomsyra hela Wedagruppens verksamhet. Hållbarhetsarbetet baseras på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt värdeskapande arbete där samtliga delar är viktiga för att skapa en helhet och ett framgångsrikt företag.