REGLER

För att du ska trivas bra i din bostad
Grundläggande tips och regler på den här sidan. Genom att följa dem kommer både du själv och dina grannar att känna sig trygga och nöjda med sitt boende. Är det något du undrar över som vi inte tar upp i den här listan, är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.
Vi har ej autogiro

ANDRAHANDSUTHYRNING

Det är inte tillåtet att hyra ut din lägenhet i andra hand utan vårt godkännande. Kontakta oss om du vill veta mer om hur det går till att hyra ut i andra hand.

AVLOPP OCH SLASK

Häll inte ut kemikalier eller oljor i slasken. Spola inte heller ner dem i toaletten. Istället kan du lämna dem på någon av Kommunens återviningsstationer. Släng inte föremål, exempelvis tops, i toaletten

BALKONG

Njut av din uteplats, men tänk på några saker. Häng blomlådor på insidan av räcket, det kan finnas risk för att dessa ramlar ner. Skaka inte mattor eller annat på balkongen, eftersom din granne kan få in dammet i sin lägenhet. Att grilla med öppen låga (kol eller gas) är förenat med brandrisk och är därför inte tillåtet. Elgrill är ett alternativ, men ta hänsyn till grannarna så de inte får in matos i sin lägenhet

NYCKLAR

Kontakta oss om du önskar extranycklar. Du får då en rekvisition och kan hämta nycklarna hos anvisat låsföretag. Du betalar själv för extranycklar. Var rädd om dina nycklar. Det är dyrt att byta lås och skulle du ha oturen att få inbrott kan det bli problem med försäkringsbolaget om inte samtliga nycklar finns. När du flyttar ska samtliga nycklar lämnas in

OHYRA/SKADEDJUR

Skulle du få problem med skadedjur eller ohyra i din lägenhet är det viktigt att du omedelbart kontaktar det företag vi har avtal om skadedjursbekämpning med. Denna service kostar dig inget. Telefonnumret hittar du på anslagstavlan.

PARABOLER

Du får inte utan tillstånd montera parabol eller annan antenn på fastigheten. Överträdelse betraktas som skadegörelse.

MOPEDER OCH MOTORCYKLAR

Med hänsyn till brandrisken får motorfordon inte förvaras inne i fastigheten eller i cykelförråd

MUSIK

Tänk på dina grannar när du spelar musik eller tittar på TV. Höga ljud är störande för många och påverkar trivseln i boendet. Hög musik, som stör andra boende, kan betraktas som en störning. Detta kan i sin tur leda till att du förlorar rätten att bo kvar i din lägenhet.

MÅLNING

Du får måla och tapetsera i din lägenhet om det görs på ett fackmannamässigt sätt. Vid målning och tapetsering bör färger och mönster väljas som accepteras av såväl oss som av kommande hyresgäster, annars kan du bli ersättningsskyldig. Är du osäker på färgval eller hur du ska gå till väga, så kontakta oss.

BARNVAGNAR

Om det inte finns särskild uppställningsplats för barnvagnar i ditt trapphus måste du ta in vagnen i din lägenhet eller ställa den i barnvagnsförrådet om sådant finns. Se även Utrymningsvägar.

CYKLAR

Din cykel parkerar du i cykelställ eller i cykelrum om sådant finns. Av utrymningsskäl får aldrig cyklar parkeras i trapphus

DISKMASKIN

Kontakta oss för att se om det finns förutsättningar för att koppla in diskmaskin i din lägenhet. Det gäller både bänk- och golvdiskmaskin.

EL

Du ansvarar själv för att teckna och avsluta abonnemang för din hushållsel..

FEST

Visst är det roligt med fest men tänk på att du har grannar att ta hänsyn till. Meddela dem gärna i förväg. Både musik och röster hörs genom huset och kan störa fler än du tror. Blir du själv störd när någon annan har fest, kan du antingen själv kontakta de störande eller så meddelar du oss under dagtid och Polisen under nätter och helger. Hög musik, som stör andra boende, kan betraktas som en störning. Störningar kan i sin tur leda till att du förlorar rätten att bo kvar i din lägenhet.

FLYTTSTÄDNING

Naturligtvis skall en ordentlig flyttstädning inklusive fönsterputsning genomföras av avflyttande hyresgäst. Har du förråd utanför lägenheten så ska också detta tömmas och städas. Om lägenheten och förrådet inte är ordentligt städade när du lämnar dem, debiterar vi dig för städkostnaderna. Nycklarna till lägenheten lämnar du vanligtvis i samband med slutbesiktning

FÅGLAR

Mata inte fåglar på din balkong eller på marken i anslutning till fastigheten. Fågelmat blir ofta mat åt skadedjur, som möss och råttor.

FÖRRÅD

Använd det förråd som tillhör din lägenhet och använd ett godkänt lås på dörren. Titta gärna till ditt förråd regelbundet. Tänk på brandrisken, förvara inte brandfarliga ämnen i förrådet. Du ansvarar för ditt förråd även om du inte använder det och därför ska det alltid vara låst.

GARAGE/P-PLATS

Information om garage och p-platser får du genom att kontakta oss. Med tanke på brandrisken är det inte tillåtet att förvara brandfarliga material, vätskor, gaser mm i garaget.

GRILLNING

På grund av brandrisk är det inte tillåtet att grilla med öppeneld (kol eller gas) på balkonger och de flesta uteplatser.

HEMFÖRSÄKRING

Teckna alltid en hemförsäkring. Skulle du råka ut för brand, inbrott eller annan förstörelse och saknar hemförsäkring får du ingen ersättning för det förstörda eller försvunna.

HUSDJUR

Du får ha husdjur i lägenheten om de inte stör dina grannar. Tänk på att hundar ska vara kopplade på allmän plats inom bostadsområdet och att katter ska hållas under tillsyn. Det är INTE tillåtet att rasta hundar och katter på lekplatser eller på gräsmattor som används för lek och rekreation. I övrigt hänvisar vi till lokala hälsoskyddsföreskrifter.

HYRA

Hyra betalas i förskott och ska vara oss tillhanda senast sista vardagen i månaden. Du kan betala på olika sätt. Autogiro: Vi har tyvärr inte det. Vid försenad hyresinbetalning får du efter cirka en vecka, ett inkassokrav med avgift och ränta. Det är viktigt att du omgående kontaktar oss om du inte kan betala hyran.

INNERDÖRRAR

Du ansvarar för den utrustning som finns i lägenheten. Om du plockar bort innerdörrarna i din lägenhet måste de förvaras på ett sådant sätt att de inte kommer till skada samt sättas tillbaka när du flyttar.

KÄLLARE

Källare är utrymningsvägar och får inte användas för uppställning av föremål. Utrymningsvägar måste alltid hållas fria så att räddningspersonal alltid kan komma fram.

PARKERING

Ur trivselsynpunkt och av säkerhetsskäl är det viktigt att du parkerar på anvisade parkeringsplatser. Felparkerade fordon åläggs kontrollavgift av anlitat bevakningsföretag.

PERSIENNER

Persienner sätter du som hyresgäst själv in om så önskas. Finns det redan persienner när du flyttar in, har tidigare hyresgäst lämnat kvar dessa. Du ansvarar själv för persiennerna.

RÖKNING

Rökning är förbjuden i entréer, trapphus, hissar, tvättstugor eller andra gemensamma utrymmen i våra fastigheter.

SANDLÅDOR

Sandlådorna är till för barnen. Du som har husdjur måste se till att dessa inte gör sina behov där.

SKADEGÖRELSE

Välskötta bostadsområden är viktigt för att du som hyresgäst ska trivas med ditt boende. Skadegörelse kan leda till polisanmälan och att du förlorar rätten att bo kvar i din lägenhet.

SOPOR

Grovsopor, glödlampor, lysrör, elektronik och kemikalier lämnas på bemannade återvinningscentraler.

SPEGELVÄGGAR

Montering av spegelvägg skadar både vägg och tapet. Som hyresgäst är du alltid skyldig att återställa vägg och tapet vid avflyttning.

STÖRNINGAR

Om du blir störd av dina grannar eller någon annan i ditt bostadsområde kan du antingen själv kontakta de störande eller så meddelar du oss under dagtid och Polisen på kvällar, nätter och helger.

TILLTRÄDE TILL LÄGENHET/INFLYTTNING

Du har tillträde till lägenheten kl 12.00 första vardagen i månaden. Om datumet infaller en lördag, söndag eller allmän helgdag (exempelvis midsommar-, jul- eller nyårsafton) innebär det att inflyttning sker närmast efterföljande vardag.

TITTÖGA

Det är tillåtet att montera ”tittöga” i ytterdörren om det sker på ett fackmannamässigt sätt.

TRAPPHUS

Trapphus fungerar både som entré och utrymningsväg i ditt boende. För allas trivsel och av säkerhets- skäl får därför inte exempelvis cyklar, rollatorer eller barnvagnar ställas här. Rökning i trapphus är förbjuden.

TRYGGHETSJOUR

Kontakta Polisen vid störningar i boendet på kvällar, nätter och helger. Telefonnummer hittar du på vår hemsida eller i telefonkatalogen. Vid störningsärenden under ordinarie kontorstid kontaktar du istället oss

TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE

Vill du ha en tvättmaskin i din lägenhet måste du alltid först undersöka om det är möjligt. Vill du köpa och installera en egen tvättmaskin måste detta ske av behörig personal. För att undvika fukt- och mögelskador är det även lämpligt att installera en kondenstorktumlare. Det är inte tillåtet att på egen hand ansluta torktumlare till fastighetens ventilationssystem (s k evakueringstorktumlare). Det är viktigt att du talar med oss innan du köper egen torktumlare..

TVÄTTSTUGA

Alla boende i våra lägenheter kan använda den gemensamma tvättstugan, med undantag av hyresgäster i lägenheter där tvättutrustning tillhör lägenheten. I varje tvättstuga finns anslag om vilka regler som gäller för bokning och användning. Självklart lämnar du tvättstugan städad och ren efter dig. Om det finns grovtvättstuga kan du där tvätta sådant som inte kan eller får tvättas i den vanliga tvättstugan, t ex mattor, filtar mm.

UPPSÄGNING

När du skall säga upp ditt hyresavtal för avflyttning skall du skicka en skriftlig uppsägning till oss. Du kan t ex fylla i baksidan på ditt kontrakt eller använda vårt formulär. Om det står två namn på ert hyresavtal måste båda personerna skriva under uppsägningen. Din uppsägningstid är tre kalendermånader från den sista dagen i den månad du skickar in din uppsägning, d v s om du säger upp din lägenhet den 20 april upphör avtalet att gälla den 31 juli. Detta gäller även om du flyttar till en annan lägenhet hos oss. Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid om den görs inom en månad från dödsfallet. När lägenheten är ledig för uthyrning är hyresgästen enligt hyreslagen skyldig att låta den visas på lämplig tid, som hyresgäst och nya intressenter kan komma överens om. Efter uppsägningen bokar vi en tid för förbesiktning då du måste närvara. Vid förbesiktningen görs en bedömning av lägenhetens skick och vilket behov av underhåll som finns. Bedömningen görs för att kunna planera för eventuella underhållsåtgärder som måste utföras och för att informera dig som avflyttande hyresgäst om skador och onormalt slitage. Eftersom skador och onormalt slitage kan komma att debiteras dig vid en slutbesiktning ger förbesiktningen dig därmed en chans att åtgärda dessa skador själv. Det är därför bra om du kan visa besiktningspersonen eventuella dolda skador, som kan finnas bakom möbler, tavlor eller under mattor.

UTELÅST

ontakta en låsfirma om du låst dig ute. Vi har inga reserv nycklar till lögenheterna Om du förlorat någon nyckel får du betala för ett låsbyte vilket kostar ca 2-3.000:-

UTRYMNINGSVÄGAR

Trapphus, loftgångar, entréer samt gångar och trappor i vindar och källare är viktiga utrymningsvägar och får inte användas för uppställning av föremål. Utrymningsvägar måste alltid hållas fria så räddningspersonal kan komma fram.

VIKTIGT ATT VETA:

Håll dina friskluftsventiler öppna annars fungerar inte ventilationssystemet som det ska. Rengör filtret i din fläkt (där sådan finns) minst en gång i månaden. Rengör din badrumsventil regelbundet med borstmunstycket på din dammsugare. Ändra aldrig inställning av ventilen, det kan störa injusterad luftmängd. Stäng inte in fukten i badrummet när du har duschat eller badat. Lämna gärna badrumsdörren öppen och dra undan eventuellt duschdraperi. Våra lägenheter kontrolleras regelbundet enligt lagen om obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

VÄRME

Undersökningar visar att människor i regel mår bäst vid en inomhustemperatur på ca 21°C. Vi strävar därför efter att hålla denna temperatur i lägenheterna.. När du kontrollerar temperaturen, mät då mitt i rummet och en meter ovan golvet. Visar det sig att temperaturen ligger under 20 grader där gör du en felanmälan.